Ügyvédi irodánk hangsúlyozottan vallja azon alapigazságot, amelynek értelmében az állam hatékony működéséhez elengedhetetlenül szükséges a közteherviselés arányos megvalósulása, így az adók hiánytalan befolyása az államkasszába, ami vitathatatlanul valamennyiünk közös nemzeti érdekeként tartható számon. Az üzleti élet különböző szféráiban működő vállalkozások – a magyar gazdasági élet adóalanyaiként – kivétel nélkül kötelesek betartani az Országgyűlés által megalkotott törvények rendelkezéseit, különös figyelemmel az adófizetéssel kapcsolatos jogszabályi követelményekre.

 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról sem, hogy a törvények ugyanilyen szigorú mértékben kötik hazánk adóhatóságát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységének minden mozzanatát is. Ennek fényében a különböző adónemeknek a gazdasági élet szereplőire történő kiszabására, továbbá azok behajtására kizárólag az Országgyűlés által megalkotott törvényekkel összhangban, azok célhoz kötött, méltányos, helyes értelmezésének alapulvételével kerülhet sor. A vonatkozó jogszabályok adóhatóság általi helytelen értelmezése esetében ügyvédi irodánk mind az adóhatóság előtt zajló közigazgatási eljárásban, mind az esetlegesen azt követő bírósági eljárásban készségesen rávilágít a helyes jogértelmezésre.