Dr. Kozma Zsolt Ügyvédi Iroda

Ügyvédi Irodánk célja a gazdasági élet szereplőinek “kalauzolása” a jogszabályok mindennapi útvesztőjében – mindezt oly módon, hogy a szigorú jogszabályi kereteket nem áthágva, életszerű és megvalósítható megoldási lehetőségeket nyújtsunk ügyfeleinknek.

A szűkebb értelemben vett gazdasági jogi szolgáltatásokon kívül cégjogi (cégalapítás, módosítások, végelszámolás), adó- és illetékjogi, valamint csőd- és felszámolási eljárással kapcsolatos jogi tevékenységet végzünk.

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyletek, továbbá komplex beruházások átfogó jogi bonyolítása az egyik legfontosabb működési területünk.

Ügyvédi irodánk profilja a jogi tanácsadás és képviselet mellett – azzal egyenrangúan kezelve – az adótanácsadásra, mint a folyamatosan bonyolultabbá váló gazdasági környezetben nélkülözhetetlen tevékenységre is kiterjed. Végül, de nem utolsó sorban ügyfeleinknek családjogi kérdésekben is rendelkezésére állunk.

Alapfilozófiánk az, hogy nem léteznek “jelentős” és “jelentéktelen” ügyek, hiszen a saját gondja, jogi problémája mindenkinek a legsúlyosabb és azonnal megoldandó feladat.

Kérjen időpontot személyes egyeztetésre!